fra hagen

Hvorfor velge Lillehammer barnehage?

Til deg som skal søke barnehageplass.

 Du må velge den barnehagen som passer best for din familie. Her kommer noen gode grunner til å velge Lillehammer barnehage!

Lillehammer barnehage er Lillehammers eldste barnehage. Vi ligger sentralt i byen og har kort vei både til fine friområder som Stampesletta, Kleivbakken og Norbana og til byen og alt den kan tilby; bibliotek, parker mm. Vi har et flott uteområde, ja nesten en hage, med frukttrær og bærbusker, gress og asfalt og vi har vår egen bålplass med gapahuk. Om vinteren har vi fine akebaker og vår egen skøytebane. Vi har ski og skøyter til utlån.

Lillehammer barnehage har et stabilt personale og en god blanding aldersmessig - både unge nyutdannede og eldre med lang og god erfaring og gode "bestemorfang". Alle våre pedagogiske medarbeidere har relevant utdanning.  Vårt personale følger med i tiden, og er oppdatert på nyere pedagoiske tanker.

Vi åpner også arbeidsplassen vår for elever/studenter og mennesker som trenger arbeidspraksis. Men vi er opptatt av å ha gode kvalifiserte voksne i barnehagen - så det stilles krav til disse.

Lillehammer barnehage tilbyr en blanding av gode tradisjoner og nye og varierte aktiviteter. Vi er stadig på jakt etter å utvikle oss og å tilegne oss ny kunnskap og nye ideer. Vi har et engajsert personale som lett omsetter teori til praksis, og som har erfaring nok til å vurdere hva som er gjennomførbart og ikke.

Vi har flere nasjoner og kulturer representert i barnegruppa, og har god erfaring med å jobbe med minoritetsspråklige barn. Vi fokuserer derfor mye på språkutvikling, noe alle barn nyter godt av. Vi bruker også en del tegn til tale som støtte i språkinnlæringen for noen barn. Dette er noe alle barn nyter godt av.

Vi har en engasjert foredlregruppe som stiller opp for barnehagen sin. Vi har noen arrangementer gjennom året som foreldrene er med på som dugnad, juletrefest og sommerfest i tillegg til foreldremøter. Vi ønsker et godt og tett samarbeid med foreldrene, men vet hvor travle småbarnsfamilier er, så vi legger ikke masse aktiviteter til kveldstid.

Lillehammer kommune som barnehageeier, er aktivt intressert i barnehagene sine, og følger med på hva som skjer. De påser at vi følger gjeldende lover og retningslinjer og vår styrer får jevnlig oppfølging. Kommunen gir oss også faglig oppfølging,  Lillehammer kommune er en god og ryddig arbeidsgiver - noe som fører til at de ansatte trives på jobb! De kommunale barnehagene har  utarbeidet en felles pedagogisk plattform hvor det kommer tydelig frem hva vi vektlegger. Lillehammer barnhage har ut fra denne laget sitt eget verdidokument.

Høsten 2017 fikk barnehagene en ny rammeplan som vi allerede har startet arbeidet med å implementere. I det arbeidet skal vi ha spesielt fokus på barns medvirkning og fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst.

Vil du vite mer om hva som skjer i løpet av året og om hva vi jobber spesielt med i år - så sjekk ut barnehagens årsplan. Vi er også på Facebook - se gjerne den siden

Velkommen til oss! Søk da vel!