Flom

I beredskap for flom

Rådmannen har bestemt at Lillehammer kommune fra og med torsdag 22. mai hever beredskapen i forhold til en eventuell flom. Beredskapen heves på grunn av varsler fra og status hos Norges vassdrags- og energdirektorat, NVE.

 

 

Det er også usikkert hvor mye nedbør som kommer i dagene som kommer. Kriseledelsen i kommunen er varslet, men det er foreløpig ikke behov for å etablere kriseledelse.

Lillehammer kommune mener per i dag å ha god oversikt over situasjonen. Sektor for By- og samfunnsutvikling har også hatt mye fokus på forebyggende arbeid de siste ukene.