Illustrasjon

Identifisering av kommuneansatte

Lillehammer kommune er informert om at personer som utga seg for å være kommuneansatte ved ett tilfelle skal ha forsøkt å få adgang til en privatbolig i påska. Personene som ønsket å komme inn i boligen hevdet de jobbet med vann og avløp i i kommunen og hadde behov for å komme inn for å sjekke vannet. Personene ble avvist av beboer og politiet er informert om hendelsen.

Lillehammer kommune ønsker å presisere at kommunens ansatte i oppsøkende virksomhet bærer egne ID-kort. 
Ansatte i tjenesteområdet Vann og avløp bedriver i utgangspunktet ikke oppsøkende virksomhet og har ellers klær og kjøretøy som er tydelig merket med byvåpen og/eller kommunenavn.