Sportsplassen skateanlegg_500x333

Søknadsfrist; onsdag 15.november 2017

Spillemidler til idrett og friluftsliv

For nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og friluftsanlegg kan det søkes støtte til bygging og rehabilitering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet. Søkere kan være idrettslag, foreninger tilsluttet DNT, andelslag, stiftelser, offentlige instanser eller andre sammenslutninger uten kommersielle formål. 

2016-09-29
Kristins hall

Kristins Hall

Kristins Hall ble bygd i 1988, og er sentralt plassert i Lillehammer, med Håkons Hall, Stampesletta og Lysgårdsbakkene som nærmeste naboer. Anlegget inneholder ishall, idrettshall, løpebane og curlingbane. I tillegg er det servicearealer som møterom og kafé i bygget. 

2011-04-02

Kringsjåhallen

Kringsjåhallen er en tennishall som ligger i tiknytning til Kringsjå skole. Den har tre baner med internasjonale mål og spesialdekke for tennis av typen Plexipave.

2011-04-02
©Mapaid

Stampesletta

Stampesletta Idrettspark ligger sør for Kristins Hall og Håkons Hall. Stampesletta består av friidrettsanlegg, kunstgressbane, 3 gressbaner, grusbane og treningsfelt med gress. I tillegg er det garderobeanlegg, lager og tribune mellom friidrettsbanen og kunstgressbanen. 

2011-04-02