Økningen er ikke spesiell for Lillehammer kommune. Andre kommuner har også merket den store etterspørselen etter startlån, som blandt annet skyldes de nye kravene til egenkapital fra Finanstilsynet.  Når det søkes om mer enn hva kommunen har av midler til utlån, er det nødvendig å prioritere. Det er nå de mest økonomisk vanskeligstilte som blir prioritert. Flere søkere får derfor avslag, og nye søknader vil ikke bli behandlet.

Lillehammer kommune vil i løpet av 1. kvartal 2013 søke Husbanken om midler til utlån og tilskudd for 2013.
Det vil  bli kunngjort både i avisen og på vår nettside når man kan søke på nytt.
Det søkes da elektronisk og søknadsskjema finnes på vår nettside under selvbetjening -skjema A-Å .