IKT i Lillehammerregionen

IKT bedriftsnettverk opprettet

Det har over en tid vært jobbet med å opprette et IKT bedriftsnettverk i Lillehammer. Nettverket har nå fått støtte av Innovasjon Norge og fått bred oppslutning i IKT-næringen, og første samling blir 6.desember.

Arbeidet med nettverket har pågått siden 18.mars. Denne dagen inviterte Cyberforsvaret og Lillehammer kommune IKT-næringen og andre interesserte til et innspillsmøte om IKT bedriftsnettverk. Responsen fra IKT-næringen i møtet og i en undersøkelse som ble sendt ut i etterkant viste at det var behov for og et ønske om større samarbeid mellom IKT-bedriftene i Lillehammer.

Næringssjef Eirik Haagensen i Lillehammer kommune har koordinert arbeidet for å opprette nettverket, og han har jobbet tett med en midlertidig styringsgruppe med representanter for næringslivet og Cyberforsvaret: - Responsen fra næringslivet gikk på at samarbeidet mellom bedriftene var begrenset og at det var ønskelig med mer samarbeid, sier Haagensen. -  For kommunen var det da naturlig å bidra til at et IKT bedriftsnettverk ble realisert. IKT er en viktig næring for Lillehammer i dag og har også et stort potensial for å vokse betydelig i årene som kommer. Ikke minst på grunn av nærheten til Cyberforsvaret på Jørstadmoen og det sterke IKT-miljøet på Høgskolen i Gjøvik, sier næringssjefen i Lillehammer.

Nettverket er nå i en forprosjektfase. I denne fasen er følgende hovedmålsetninger satt:

  • bedriftene skal ha stor kjennskap til hverandre og ha tillit seg i mellom
  • minst 3 utviklingsprosjektideer som kan tas videre i en hovedprosjektfase
  • avdekke behov for kompetanseheving
  • ha knyttet gode kontakter med relevante fagmiljøer i inn- og utland

- Det er viktig at bedriftene bruker tid på å få et tillitsforhold til hverandre og sammen finne fram til gode prosjektideer. Hensikten med nettverket er at alle bedriftene skal styrkes gjennom samarbeid. For å få til det, må bedriftene stole på hverandre og være åpne for både å bidra med egne ideer og være åpne for andres. Målet er at bedriftene i forprosjektfasen skal finne gode prosjekter de kan samarbeide videre om, sier Eirik Haagensen og legger til: - Bedriftsnettverket har en prosjektleder som skal bidra til å smøre kommunikasjonen og samarbeidet - rett og slett bidra til nødvendig fremdrift i arbeidet.Eirik Haagensen_3888x2592_2000x1800.jpg

Møtet 6.desember er åpent for alle IKT-bedrifter som ønsker det, men etter møtet må bedrifter som ønsker å være med videre forplikte seg til å delta på de betingelsene som ligger der. Dette innebærer en liten egenandel, men først og fremst er forpliktelsen knyttet til at bedriften må legge en viss innsats i å bidra til at nettverket utvikler seg.

- Jeg har troen på nettverket, og jeg er veldig fornøyd med at det ble realisert. Nå er det opp til bedriftene å få noe ut av det. Om de lykkes, og nettverket videreføres, tror jeg det er er et viktig bidrag for at IKT-næringen i Lillehammer blir enda viktigere i fremtiden, avslutter Haagensen.