Har du bare halsvondt og en lett forkjølelse, trenger du ikke søke lege. Folk flest blir friske av influensa i løpet av en ukes tid. Blir du likevel svært dårlig, tungpustet eller hoster opp mye farget slim, bør du oppsøke fastlegen din på dagtid, mellom klokka 08.00 og 15.00. Vårt legevaktsdistrikt har 55 fastleger på jobb, og på dagtid er det god behandlingskapasitet for rask hjelp.

Trenger du akutt helsehjelp på ettermiddag, kveld/natt, kontakt legevakta.
Det er fortsatt mulig å bli vaksinert hos fastlege, og årlig vaksinering har best effekt.