Råd fra politiet:

På bakgrunn av trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste vil politiet fortløpende vurdere råd til befolkningen. Rådene vil bli oppdatert så snart politiet får informasjon som tilsier det.

Informasjon som politiet har inneholder ikke trusler mot konkrete objekter, arrangementer eller personer.
På nåværende tidspunkt er det derfor ingen grunn til å anbefale folk å ta spesielle forholdsregler.

Vi ber likevel folk være årvåkne. Ser du noe mistenkelig, ring politiet på telefon 02800. Ved akutte hendelser, ring 112.

Når det gjelder arrangementer, så er politiet lokalt i dialog med en rekke arrangører og objekteiere blant annet med tanke på vakthold.
Dette er vurderinger som gjøres av lokalt politi i samarbeid med arrangør.

Tidligere erfaringer viser at enkelte personer dessverre kan utnytte situasjoner som dette til å spre informasjon som ikke stemmer. Folk bør blant annet være skeptiske til rykter på sosiale medier, og heller forholde seg til verifisert informasjon fra politi og andre myndigheter.
http://www.politiet.no

Helsedirektoratet vil legge ut aktuell informasjon og råd til befolkningen på nett.

Helsetjenesten er generelt godt forberedt på å håndtere ulike hendelser,og samarbeider nært med politimyndighetene i den situasjonen vi har nå.
http://www.helsedirektoratet.no

Lillehammer kommune har fulgt oppfordringen fra Fylkesmannen og rapportert på personell som er i beredskap.