Om oss

Vårt mål er å tilby gode tjenester som skal fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til mestring i eget liv. Arbeidet vi gjør bygger på aktiv brukermedvirkning, samhandling, tillit og respekt. Vi er opptatt av at alle har ressurser, ingen er bare syke og dette videreformidler vi våre tjenester. Du kan nå oss på e-post: psykiskhelse@lillehammer.kommune.no eller telefon: 917 13 338 hverdager 08:00 - 20:00.

Kontakt oss

Leder psykisk helsearbeid og rusomsorg: Anne Karin Lien Telefon: 926 35 464

Avdelinger: 

Psykisk helseteam: Leder Gunn-Kristin Leine  Telefon: 

Bo- og oppfølgingstjenesten: Leder: Karine Nydahl Telefon: 917 49 861 

Villa Utsikten:Leder Barbro Fossbaken Telefon: 974 87 155

Rustjenesten: Leder Ellen Kyrdalen  Telefon: 922 42 332

Vet du ikke hvem du skal ta kontakt med? 

Råd og veiledning: Telefon 917 13 338  

Rusrådgiving:  Telefon 902 51 514

E- post:  psykiskhelse@lillehammer.kommune.no 

Betaling av tilbud/tjenester

Våre tilbud og tjenester er gratis. Det kan tilkomme en avgift på kursmatriell, se informasjon under kurs og grupper

Interkommunalt samarbeid

Vi inngår i et interkommunalt samarbeid med kommunene Gausdal, Ringebu og Øyer. 

Interkommunalt forprosjekt FACT 

Hvorfor interkommunalt forprosjekt FACT?
Flere kommuner har etablert FACT team og det er sterke nasjonale føringer på at dette er en modell som bør prøves ut i flere kommuner. Kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu har nå som en del av et interkommunalt prosjekt fått midler fra Fylkesmannen til et forprosjekt FACT. Det anbefales interkommunale løsninger i regioner med kommuner med lite befolkningsgrunnlag og store avstander.  FACT-team følger opp 200–220 pasienter i en region med 40–50.000 innbyggere. Forprosjektet er i gang og har en varighet frem til oktober 2018. I denne perioden skal det utredes om FACT er en aktuell samhandlingsmodell mellom disse kommunene og Lillehammer DPS.
 
Kontaktinformasjon:

Brukermedvirkning

​​​​​​​​​​​Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.

Brukermedvirkning Helsedirektoratet

Les mer om Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring

Rettigheter pasienter og pårørende

Du har en rekke rettigheter i forbindelse med helse- og omsorgstjenester. Følg linkene fra Helsedirektoratet hvor du finner en oversikt over dine rettigheter.

Rettigheter - pasient eller pårørende - helsenorge.no

Pårørendes rettigheter - helsenorge.no