Illustrasjon

Informasjonsmøte

I forbindelse med oppstart av anleggsarbeid i Fredrik Collettsveg minner vi om at det holdes åpent informasjonsmøte i kommunestyresalen
onsdag 4. januar kl. 19.00.

Inngang fra Jernbanegata.
Viser til tidligere informasjon på vår hjemmeside her

Velkommen!