I 2001 ble det vedtatt i kommunestyret å utrede behovet for en ny isbelagt ungdomshall. Utredningen viste et stort behov, men det ble ikke vedtatt noe tidspunkt for  bygging. I 2008 bestemte kommunestyret at Lillehammer skulle søke om å få Ungdoms-OL 2012. I den søknaden forpliktet kommunen seg til å bygge denne ishallen. Ungdoms-OL 2012 ble lagt til Innsbruck, og kommunestyret vedtok å søke på nytt for 2016. Kommunestyret valgte samtidig å opprettholde forpliktelsene om å bygge en ishall.

Lillehammer ble tildelt Ungdoms-OL 2016, og arbeidet med å forberede Ungdomshallen tok til for fullt. I 2011 vedtok kommunestyret en revidert reguleringsplan av Stampesletta. Her inngikk plassering av ungdomshallen. I begynnelsen av 2012 ble et skisseprosjekt av hallen overlevert Lillehammer kommune. Skissen var utarbeidet av Lillehammer Ishockeyklubb, Norges Toppidrettsgymnas og Lillehammer kommune i et samarbeid.

I mars ble det utlyst åpen anbudskonkurranse på byggeprosjektet, her kom det inn tre anbud. I juni fikk kommunestyret forelagt plantegning, fasadetegning og snitt. Det ble beskrevet reguleringsforhold, utforming av tak og romprogram. Kommunestyret vedtok planene innenfor en totalkostnad på 39,9 millioner kroner.

Noen dager senere ble det signert kontrakt med den entreprenøren som vant anbudsrunden, Veidekke AS, og i juli ble byggesøknad sendt byggesaksavdelingen i Lillehammer kommune. Hele prosessen har foregått i full åpenhet og uten innvendinger, også fra de to som ikke nådde opp i anbudskonkurransen. Gjennom året ble det avholdt flere møter mellom byggesaksavdelingen, entreprenør og eiendomsavdelingen i kommunen, der blant annet fasader og farger ble diskutert.  Byggesaksavdelingen leide inn ekstern arkitektbistand for å vurdere de forskjellige forslagene som ble lagt fram i prosessen. I tillegg hadde entreprenøren, ,Veidekke AS, en egen ansvarlig arkitekt, slik det er krav om i slike byggesaker.

Byggesaksavdelingen i kommunen avviste byggesøknaden flere ganger fordi de ikke var fornøyd med planer og skisser. Igangsettelsestillatelse for grunnarbeidet ble gitt i september 2012, men byggetillatelse for resten av prosjektet var ennå ikke gitt. I oktober fikk Planutvalget en orientering om hvordan arbeidet med Ungdomshallen gikk. Her ble det vist tre alternative utforminger av fasade og fargevalg. Planutvalget godtok informasjonen uten innsigelser. I slutten av denne måneden ga byggesak sin endelige byggetillatelse.

Når Ungdomshallen nå har reist seg, er det mange som reagerer på både farge og utforming. Noen hevder kommunen ikke er så nøye på saksbehandlingen når det gjelder egne byggeprosjekt. La oss være helt tydelige på dette: Lillehammer kommune er – og skal være - minst like grundig i saksbehandling av egne byggesaker som i andres. Byggesaksavdelingen i Lillehammer kommune har gjort jobben sin i behandlingen av denne saken, og vi kan forsikre om at det samme gjelder i behandlingen av studentboligene som snart kommer.
Men at alle skal være enige i resultatet, det kan vi derimot ikke garantere. Det vil alltid være forskjellig oppfatning av hva som er pent, stygt, kvalitetsmessig strålende og hva som er godt nok. Her var bestillingen en enkel ungdomshall. Det har det blitt, og innenfor vedtatt budsjett.

 Til høsten starter byggingen av det som blir 360 nye studentboliger i byen. Med disse på plass blir Lillehammer en av de byene i landet som har best dekning av studenthybler i forhold til antall studenter. Ungdoms-OL er den viktigste forklaringen på at det lar seg gjøre. IOC bidrar med 108 millioner kroner til våre framtidige studenter.

Vi er glad for engasjement og ønsker innspill fra alle byens innbyggere. Men det er viktig at engasjementet komme på rett tid i prosessen. Når det gjelder plassering og utforming av Ungdomshall og studentboliger er den debatten nå over. Kommunestyret har vedtatt plassering, og budsjettet er med på å bestemme utformingen.

Nå håper vi på innspill i forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. Målet er at alle som bor i Lillehammer skal føle at de er med på å bestemme hva slags by dette skal være. Det er vi som bor her som skal leve med resultatene, og vi ønsker alle forslag til beste for Lillehammer hjertelig velkommen.