Innbyggerundersøkelser

Den første innbyggerundersøkelsen i Lillehammer ble gjennomført i 2011. I undersøkelsen ønsker vi å høre innbyggernes erfaringer og synspunkter på tjenester som kommunen tilbyr, samt hva innbyggerne mener om kommunen som bosted og lokaldemokratisk arena.
Til undersøkelsen i 2011 ble det gjort et tilfeldig utvalg på 2000 personer bosatt i Lillehammer kommune. Disse fikk invitasjon til å delta undersøkelsen, som enten kunne besvares på nett eller ved å returnere tilsendt skjema.

Sluttrapporten er tilgjengelig som pdf-fil, se "Se også:" i margen til høyre.

Undersøkelsen gjennomføres ved hjelp av KS-verktøyet bedrekommune.no. Du finner mer informasjon om verktøyet, blant annet resultater fra andre kommuner ved å følge lenken under relatert innhold til høyre. Det planlegges å gjennomføre en slik undersøkelse hvert annet år, d.v.s. at neste gang blir våren 2013.