Flom ved hus

Innmelding av skader

Dersom du har fått skader på eiendommen din som en følge av flommen, er det viktig at du melder det inn raskest mulig og til riktig instans. Det anbefales også at skaden dokumenteres ved hjelp av foto. Her er noen generelle retningslinjer for innmelding av denne type skader:

Skader på boligeiendom som dekkes av ordinær forsikring, meldes direkte til eget forsikringsselskap.
Skader som ikke dekkes av ordinær forsikring, meldes som naturskade til politiet. Skjemaet finner du her.

Det er utarbeidet et registreringsskjema for flom- og skredskader. Dette kan benyttes for behov for sikringstiltak mot flom og skred.
Dette skal meldes til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, via Lillehammer kommune. Skjemaet finner du her.