Ordfører Espen Granberg Johnsen begynte møtet med å fortelle om bakgrunnen for at kommunesammenslåing i det hele tatt har blitt et tema akkurat nå, hva som er gjort så langt og hva som er planlagt framover.

Merethe Lerfald presenterte hovedtrekkene i en helt fersk rapport de har laget på oppdrag fra Fylkesmannen (hele rapporten "Innspill til kommunereformen" kan du lese her).

Hans Rindal reflekterte rundt kommunegrenser – både som innbygger i Lillehammer og som representant for næringslivet. «Det som er helt sikkert er at vi ikke skal ha de samme grensene som da de bevegde seg rundt med hest og kjerre», sa han med etterttrykk, og mente bestemt at en kommunesammenslåing vil det nok bli. «Engasjementet må handle om hvordan vi skal endre, ikke om» poengterte han. «Det vil være jobb nok til alle, også i en ny kommune» mente Rindal – «men poenget må være å få flest mulig til å gjøre, og færrest mulig til å administrere». 

Øystein Bryde fra Fellesorganisasjonen stilte en del kritiske spørsmålene til den pågående prosessen. «Hva er målet» spurte Bryde, som savnet mer fokus på og bevissthet rundt hva man egentlig ønsket å oppnå med en kommunereform.

Publikum fikk fortløpende stille spørsmål og komme med sine synspunkter på det som ble sagt. Mange grep muligheten, men de fleste inntok en lyttende rolle.  Politikere fra alle partier fikk si hva de tenkte og mente om muligheter og utfordringer rundt en kommunesammenslåing, og alle ble de utfordret av ordstyrer Olav Brostrup Müller til å tenke framover. «Hva om 40 år?».

Ingen konklusjoner ble tatt, men det var vel heller ikke meningen med møtet. Som ordføreren sa det:

- "Akkurat nå er vi en perioder med utredninger. Når vi vet mer om fordeler, ulemper og konsekvenser, da er tiden inne for å ta et standpunkt. I dag føler kanskje mange at det er flere spørsmål enn svar», sa han videre, til lett samtykkende nikking fra forsamlingen.» Gjennom prosessen fram mot slutten av november er det meningen at dette skal snus, slik at det blir mange svar og til slutt bare ett spørsmål: ja eller nei?» 

Oppdatert informasjon finner du til enhver tid under overskriften Kommunereform på kommunens nettside, og ved å følge Facebooksiden» Ny kommune?» Her står det også hvordan du kan påvirke, si din mening og komme med innspill til politikerne.