Saken om framtidig barnehage- og skolestruktur i Lillehammer kommune har vært ute til høring i to måneder, og det har kommet inn 73 høringsuttalelser før fristen gikk ut den 7. februar. Saken skal til endelig behandling i kommunestyremøtet torsdag 25. februar.

Sakspapirene finner du her.