Instrumenter, noter og annet utstyr

Elevene må selv skaffe seg instrument og annet nødvendig utstyr til undervisningen. Kulturskolen kan gi råd og veiledning i forbindelse med anskaffelse.

Kulturskolen har også en del musikkinstrumenter som leies ut. Se prisen i prisliste, klikk her.

Elevene må selv skaffe og koste noter o.a. som er nødvendige for undervisningen. Dette skjer i samråd med lærer.

I billedkunst må elevene ha bl.a. egne pensler og pallett. Dette anskaffes i samråd med læreren. Det vil også kunne bli noe utgifter til maling / farger og papir.