Rosenlundutbygging

Investeringsvilje i Lillehammer

Rådmann Christian Fotland og næringssjef Eirik Haagensen hadde i dag følgende leserinnlegg på trykk i GD.

Investeringsvilje i Lillehammer

GD kan 3. januar fortelle at en næringsaktør gir seg i Lillehammer etter å ha investert flere hundre millioner i byen. Det er dessverre vanskelig å kommentere denne saken eksplisitt, siden avisens kilde ikke ønsker å opplyse hvem næringsaktøren er, verken i avisen eller på oppfordring i etterkant. Det vi derimot kan påpeke er at investeringsviljen i Lillehammer generelt synes å være god.

Artikkelen kommer i det vi er i ferd med å gå fra et år med store investeringer i Lillehammer, og over til et år der investeringene trolig blir enda større.  Selv om det ikke finnes objektive tall som gjør at vi kan snakke om investeringsrekord, er det ingen tvil om at investeringsviljen for tiden er stor i Lillehammer.

Tall vi kan hente fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) er antall kvadratmeter (m2) ferdigstilte boliger. Per 3. kvartal 2014 var det i følge SSB ferdigstilt nært tjue tusen m2 med boliger i Lillehammer. Dette er 4500 m2 mer enn i noen av de andre mjøskommunene. Og slik har det faktisk vært de tre siste årene; Lillehammer har klart mest ferdigstilt boligareal av mjøskommunene. Ser man totalt for de siste fire årene har byggingen i Hamar, Gjøvik og Ringsaker vært ganske jevn – fra 66 tusen m2 til 77 tusen m2. I Lillehammer har total boligbygging vært 92 tusen m2.

I tillegg til de harde fakta over, har bybildet i 2014 vist stor byggeaktivitet, noe også GD har vist gjennom reportasjer. Rosenlund-utbyggingen er kommet langt, men mye gjenstår. Bohus har bygget nytt bygg for seg selv og Jysk. Studentboligene på Stampesletta er snart ferdigstilt. Og Tyrili-stiftelsen har bygget nytt kla

tre- og behandlingssenter. Eksempler som kommer i tillegg til boligbyggingen allerede nevnt, og som Hammermo Terrasse, Smestadmoen Terrasse og Lillehammer Panorama står som synlige eksempler på.

Også 2015 ser ut til å bli et år der mye investeres. Swix ferdigstiller sitt bygg. Det offentlige skal bygge ny kino og videregående skole.  I tillegg har vi området for nord for Rosenlund som det kan forventes mer aktivitet det kommende året. Og ser man på SSB sine tall for godkjente og igangsatt boligbygging, tyder de også på høy boligbyggeaktivitet også det kommende året, noe Gartneriet, Bjørklundgården og Byhaven er profilerte eksempler på.

Vi kan vanskelig imøtegå påstanden om at en ukjent aktør skal trekke seg ut av Lillehammer, og dermed heller ikke argumentene som presenteres i avisen for hvorfor aktøren skal trekke seg ut. Men vi våger å påstå at den generelle investeringsviljen og -evnen i Lillehammer er stor, og vi håper og tror at vi på vegne av administrasjonen i Lillehammer kommune fremstår som konstruktive og løsningsorienterte i vår dialog med næringslivet.