iPad innføres i Lillehammer-skolen
Lillehammer-skolen satser på iPad som pedagogisk verktøy. Målet er at hver elev og lærer disponerer en egen iPad med tilhørende deksel/tastatur. Den skal fungere som skrivebok og lesebok på samme måte som de andre bøkene, og kan tas med hjem. Det hele startet med en pilot i 2014, ca 150 elever ved fire skoler fikk den gangen iPad som personlig verktøy.  Skoleåret 2017-18 har elevene på 5. - 8.trinn ved alle skolene iPad. Målet er at samtlige elever skal ha egen iPad til bruk i opplæringen høsten 2021.

I dag kan nasjonale prøver, kartlegginger, undersøkelser og eksamen tas på iPad. Trinnene som har ipad gjør dette i dag, planen er at eksamen skal tas på iPad våren 2020. 

Lillehammer-skolen har utdannet og ansatt tre egne iPad-veiledere(Inge Staum, Tove Helene Sandheim og Jorunn Marie Vaet) i til sammen 150 % stilling. Lærerne på de trinnene som skal i gang med iPad kurses. Veiledning om ulike apper, metoder og praktisk undervisning i egen klasse inngår i opplæringen. Etter den første runden med kurs kan både skole og lærere be om bistand fra veilederne etter behov. Det å dele gode undervisningsopplegg er en del av det som fungerer veldig godt med iPad. En slik delingskultur er skolene i ferd med å bygge opp.


Digitale ferdigheter og aktive elever i læringsarbeidet
Digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til dømmekraft. Som personlig læringverktøy er iPad svært tilgjengelig både innen ordinær undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervisning. Et av målene med iPad er at elevene skal ta en mer aktiv rolle i læringsarbeidet og produsere fremfor å være passive tilhørere.
 

Egen nettside med informasjon og tips
Thor Arne Bakke jobber med IKT i skole og barnehage og er IT-rådgiver i Lillehammer kommune. Han skriver tips og nyheter om bruk av iPad i Lillehammer-skolen på nettsiden ipadilillehammerskolen

 

Nasjonalt
Senter for IKT i utdanningen fusjonerte 1.januar 2018 med Utdanningsdirektoratet og er nå Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.
"Det nye direktoratet skal blant annet bidra til å styrke arbeidet med digital kompetanse og digitalisering i barnehage, skole og lærerutdanning." Hege Nilssen, direktør for Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT. 

Senter for IKT i utdanningen har besøkt skoler og barnehager og filmet lek og læring for å vise innovativ pedagogisk praksis med digitale verktøy - senteret har produsert noen gode digitale læringshistorier.