De to kursdagene utgjorde tilsammen første modul av i alt 3 moduler som gründere og mulige gründere kan gjennomføre i høst. For de som gikk glipp av første modul, er det muligheter for å delta på de to neste. Modul to har grunnleggende økonomi og veiledning i formaliteter som tema og har 31.10 og 7.11 som kursdager. Se Innovasjon Norge Oppland sine sider for mer informasjon.