Interpellasjonen lød som følger:

“Green Nudging”
"Miljøpartiet De Grønne ønsker større miljøengasjement i Lillehammer. Vi mener små tiltak kan gjøre kommunen grønnere. Gjennom enkle grep kan vi bedre miljøet, spare penger og få mer fornøyde innbyggere.

Psykologiforeningen ga prisen ”Årets nyvinning i 2013” til stiftelsen GreeNudge. GreeNudge forsker på miljøsparende tiltak og vil gjøre det enklere for folk å ta klimavennlige valg. Nudging kommer fra det norrøne verbet å nugge, som betyr å gi et dult.

Hver dag tar vi mange valg. Ved å gjøre det lettere for folk å ta klimavennlige valg, kan samfunnet bl.a. redusere matavfallet, søppel i gatene og øke folkehelsen.
Kasting av mat er et stort problem og bidrar til økte klimautslipp. Undersøkelser viser at Oppland er et av fylkene der det kastes mest. Når Lillehammer skal kutte i sine utlipp, kan man godt starte med matfatet både ved å endre kostholdet og ved å kaste mindre mat.

I Storbritannia har de så stor tro på nudging, at myndighetene har satt ned en egen nudge-komité: Behavioural Insights Team (BIT). I Norge er det foreløpig hotellkjeden Choice og elektrobutikken Elkjøp som har deltatt i nudging-prosjekter.

Miljøpartiet De Grønne ønsker at Lillehammer kommune skal forsøke seg på nudging. Ved kommunens institusjoner kan f. eks. matavfallet reduseres ved å redusere tallerkenstørrelsen. Ved å sette mer frukt og grønt i buffeene, kan kjøttforbruket reduseres. Andre tiltak kan få folk til å velge beina og sykkel foran buss, og buss foran bil og samkjøring foran alenekjøring. Vi tror potensialet er stort. "

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak, med 25 mot 22 stemmer:

1. Kommunen setter ned en komité som skal undersøke potensialet nudging har i Lillehammer. Komiteen skal utforme tiltak og søke prosjektmidler.
2. Kommunen innfører de tiltakene som oppfyller krav til klimavennlighet, kostnadsbesparelser og/eller helsegevinst.