Rypejegere

Jegerprøven

Jegerprøveeksamen kan avlegges fra det året du fyller 14 år. Du må være fylt 16 år for å kunne drive sjølstendig småviltjakt og fangst, og 18 år for å drive sjølstendig storviltjakt. Fra 14 til 16 år kan en være med på opplæringsjakt uten å ha avlagt jegerprøven, i følge med en erfaren jeger. Etter å ha fylt 16 år, må jegerprøven være avlagt.

Jegerprøveeksamen består av et obligatorisk kurs og en skriftlig eksamen. Kursene arrangeres av lokale Jeger- og fiskeforeninger. Kommunen arrangerer eksamen i samarbeid med kursarrangøren. For å kunne gå opp til eksamen må du ha gjennomført det obligatoriske kurset og framlegge bevis for betalt eksamensgebyr. Dersom du består prøven blir du registrert i jegerregisteret og får tilsendt jegeravgiftskort.

Det er Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen som er hovedansvarlig for jegerprøven.  Dersom du ønsker å delta på kurs, vennligst ta kontakt med kontaktpersonen i jeger og fiskeforeningen i din hjemkommune.  
 
Ansvarlige for den praktiske gjennomføringen av kursene og eksamen

Lillehammer
Jegerprøve kurs: Lillehammer og Omegns JFF, Jostein Synstrud, tlf. 913 71 723
Lillehammer Jegerklubb, Sigbjørn Strand, tlf. 61 22 45 41 / 480 32 174

Øyer
Jegerprøve kurs: Øyer-Tretten Jeger og Fiskerforening, Ola Stubrud, tlf. 992 99 529

Gausdal:
Jegerprøve kurs: Gausdal Jeger- og fiskeforening, Carl Olav Holen tlf. 971 89 591  

 

Jegerprøveeksamen: Sigbjørn Strand er ansvarlig for organisering av eksamen i de tre kommunene, tlf. 480 32 174.

www.gjff.no