Bilde 031

Jørstadmoen Barnehage

VELKOMMEN TIL OSS !
Vår visjon er: Jørstadmoen barnehage - en GENIAL plass å være!
Generøs -Energisk - Nyskapende - Interessant - Aktiv - Lekende.

Vi vil at dette skal prege vår væremåte og vårt forhold til hverandre, barna og foreldrene.

 

Pedagogisk bemanning
Alle ansatte i Jørstadmoen barnehage har pedagogisk utdanning.

5 barnehagelærere/pedagogiske ledere.
6 pedagogiske medarbeidere: Barne og ungdomsarbeidere og assistenter med pedagogisk utdanning.

It's Learning - Læringsplattform.
Jørstadmoen barnehage er miljøsertifisert, så vi legger alle planer, vurderinger og månedsbrev ut på It's Learning.
Når dere får plass i barnehagen får dere utdelt brukernavn og passord.
Skolene i Lillehammer kommune bruker samme læringsplattform.

Vi vektlegger følgende aktiviteter:

 • Lek- ute og inne
 • Utemiljø
 • Skogen med Gapahuk og gode turmuligheter
 • Grønnsakshage.
 • Utekjøkken.
 • Aktive voksne som er tilgjengelige, støtter, inspirerer og oppmuntrer barna til lek
 • Tilrettelagte aktiviteter i aldersgrupper 2 ganger pr uke, i tillegg til lek og aktiviteter i smågrupper på tvers av alder.
 • Språkstimulerende aktiviteter.
 • Generasjonssang.
 • Forming og snekring.
 • Klatrevegg inne.
 • Pumptrackbane.
 • Fysisk aktivitet, f.eks. ski- og sykkelgrupper, Mini Røris, turer og lek med ball på fotballbanen.

Utleie av barnehagen
Ta kontakt med barnehagen ved interesse.