Lillehammer kommune jobber for å sikre at vannet kan renne fritt i elver og bekker. Elvene Bæla, Skurva og Åretta er spesielt utsatt, samt Lundebekken og Askjellerudbekken. Kommunen har utplassert maskiner og mannskap på strategiske punkter, slik at en kan gå inn med større tiltak raskt dersom det blir nødvendig.
 
Her er varselet om jordskred fra Varsom.no:

Varsel om jordskredfare, gult nivå Østafjells grunnet mye regn
Det ventes fortsatt regn, opp mot 40 mm, i tillegg til det som allerede har kommet. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.

Her er varselet om flom fra Varsom.no:

"Varsel om flom, gult nivå, for Telemark og Østlandet pga regn
Det ventes vedvarende og mye nedbør som regn på Telemark og Østlandet de neste dagene. Det vil føre til økende vannføring i elver og bekker. På grunn av mye nedbør den siste tiden er det høy vannmetning i bakken og enkelte vassdrag har allerede høy vannføring.Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag."