Overrekkelsen av julegrana er en årlig tradisjon som skjer i samarbeid med Innovasjon Norge. Det begynte i 1980, da Lillehammer kommune ble forespurt av daværende Eksportrådet om de ville være med på å markere kontakten mellom Tyskland og Norge i forbindelse med opprettelsen av Eksportrådets kontor i Düsseldorf. Lillehammer sa ja til det, og siden dengang har altså grantrær fra kommunen prydet julemarkedet på rådhusplassen i den tyske byen.

Årets julegran hugges tirsdag 13. november kl. 09.10, og alle som ønsker å bivåne det er hjertelig velkomne. Treet står i Bakkalykja, på eiendommen til Lillehammer boligstiftelse.

Den 23. november vil ordfører Espen Granberg Johnsen overrekke grana under en offisiell seremoni i Düsseldorf. Du kan lese mer om julemarkedet og julegrana fra Lillehammer på denne nettsiden: