Nye priser fra om med 01.01.2015:

SFO 100% kr 2 586,00
100% - 50% mod kr 1 293,00
100% - 75% mod kr 647,00
SFO 80% kr 2 327,00
SFO 60% kr 1 810,00
SFO 50% kr 1 552,00
SFO 40% kr 1 293,00
SFO 20% kr 776,00
Morgenåpent kr 657,00

Kjøp av ekstradager/enkeltdager:
Elever med fast plass: kr 193,- pr dag pr barn
Elever uten fast plass: kr 234,- pr dag pr barn

Kjøp av ekstradager i høst- vinter- og sommerferien:
Elever med fast plass: kr 246,- pr dag pr barn
Elever uten fast plass: kr 296,- pr dag pr barn