Byggearbeid
Årsaken til at åpningen av Sal 1 blir utsatt fra juni til august er at det ikke er mulig å sikre krav til rømningsveier, ventilasjon og gode nok toalettforhold samtidig som resten av bygget er under ombygging. Kinoledelsen hadde et håp om at perioden med hel driftsstans ble kortere, men aksepterer at lengden er nødvendig for at prosessen skal være mest mulig effektiv.

Litt kino likevel
Den nåværende avtalen med kinovisning i Maihaugssalen fortsetter fram til kinoen kan åpne sin største sal i august, så ei helg i måneden kan du likevel få med deg høydepunkter fra filmverdenen på storskjerm. Konstituert kinosjef Morten Andre Ørmen gleder seg til nye lokaler: -Vi får totalt fem kinosaler til rådighet, og dette vil gi publikum et bredspektret kinotilbud hvor vi også kan sørge for at den enkelte film får den oppmerksomheten den fortjener, sier han.

Holder budsjettet
Prosjektleder Ingar Afseth i Lillehammer kommune presiserer at utbygginga fortsatt er innenfor budsjett. Det ble tatt høyde for denne type forsinkelser under planarbeidet, og bygginga ellers går etter planen. Kinoen med totalt fem saler vil stå ferdig i mars 2016.