Ordføreren aksjonerte sammen med distriktsleder i Trygg Trafikk, Ivar Ringen, leder av Trafikksikkerhetsutvalget i Oppland, Gunnar Tore Stenseng  og representanter fra næringslivet . Alle delte de ut pepperkaker til de reisende og benyttet samtidig anledningen til å fortelle hvorfor dobbeltspor er viktig.

Nye muligheter
- Opprustingen av jernbanen på svensk side gir oss nye muligheter for person- og godstrafikken til og fra Europa, sier ordfører Espen Granberg Johnsen. Derfor er det viktig at også Norge får dobbeltspor mellom Halden, Skien og Lillehammer. Og det er viktig med full utbygging raskt, hvis ikke blir neppe trafikkproblemene løst, poengterer ordføreren.

For mange vogntog
Distriktsleder i Trygg Trafikk, Ivar Ringen, mener all trafikkvekst nå havner på vegene, og at det derfor vil bli enda flere biler og vogntog gjennom Østerdalen og Gudbrandsdalen. Det gir flere farlige trafikksituasjoner og alvorlige ulykker.
Leder av Trafikksikkerhetsutvalget i Oppland, Gunnar Tore Stenseng, er helt enig med Trygg Trafikk. - Vi som ferdes på vegene ser at det har vært en enorm økning av tungtransport. Det er mange møteulykker hvor vogntog er involvert. For Gudbrandsdalen er det derfor viktig å få vogntogene vekk fra vegene. Men også for næringslivet og miljøet er det viktig å kunne frakte mer gods via tog, poengterer han.