Kommunen informerer om kommunedelplanen som legges ut til offentlig ettersyn 2. juni. Utkast er tilgjengelig her