Åpent møte 3. juni kl 18

Åpent møte:

Klima- og miljøplanen

Onsdag 3. juni klokken 18.00 til 20.00 i kommunestyresalen, inngang fra Jernbanegata. 

Kommunen informerer om kommunedelplanen som legges ut til offentlig ettersyn 2. juni. Utkast er tilgjengelig her