Klima

Nyheter og kunngjøringer – Klima ikon

Foto: Anders Breili

Prosjekt vassdrag

Lillehammer kommune har de siste årene vært rammet av flere episoder med flom i mindre vassdrag. For å motvirke og forebygge fremtidige flomskader har Lillehammer kommune igangsatt et prosjekt som skal avklare og koordinere tiltak i vassdragene.
2015-01-26
DSC_0039[1]

Flomsikringstiltak ved Røyslimoen

I forbindelse med flom i Åretta i 2013 og i 2014 har det vært oversvømmelser ved Røyslivegen. Flommene har ført til skader på leilighetsbygg, daglivarebutikk og bensinstasjon, og for å redusere risikoen for nye oversvømmelser og skader i dette området har Lillehammer kommune høsten 2014 startet opp et prosjekt for å finne en løsning på flomproblematikken.
2015-01-26
Foto: Anders Breili

Klimatilpasning

Klimaendringene er i gang, og mer ekstremvær følger. Også på Østlandet og i Lillehammer vil været bli varmere, våtere og villere. Det har også Lillehammer fått erfare. Flommen sommeren 2014 var en viktig påminnelse om hvor store ødeleggelser kraftige regnskyll kan medføre.
2016-02-10

Bygg og utbygging

Byggenæringen står for hele 14 prosent av de direkte klimagassutslippene i Norge. Kommunens klimaregnskap fra 2013 viser at nær halvparten av klimagassutslippene fra Lillehammer kommunes virksomhet skyldes byggetjenester eller kjøp av bygg.
2016-02-08

Klima

FNs klimapanel har slått fast med over 95 prosent sikkerhet at klimagassutslipp fra menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken til klimaendringene vi har sett de siste 60 årene.
2016-02-08
DSC_0518

Flomsikringstiltak i Bæla ved Bælafaret

Flere boligeiendommer i Bælafaret ble skadet i forbindelse med flom 8. juli 2014. Med bakgrunn i skadene som oppstod har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomført flomsikringstiltak for området langs Bæla nedstrøms Gudbrandsdalsvegen.
2015-02-02
Askjellrudbekken

Tiltaksplan for Askjellrudbekken

Områder langs Askjellrudbekken ble hardt rammet av flom i juli 2014. Lillehammer kommune har høsten 2014 gjennomført en registrering av skader og problempunkter langs vassdraget. Med bakgrunn i dette settes det i gang arbeid med en tiltaksplan for vassdraget.
2015-02-02
Miljøplan-forside

Åpent møte om Miljøplan

Tirsdag 10. juni arrangerte kommunen åpent møte om den nye Miljøplanen som er under utarbeidelse. Fem engasjerte innbyggere deltok og fikk nyttig informasjon om status for arbeidet og mulighet for å komme med innspill til planarbeidet.
2014-06-24
mvdep_illustrasjon_198x123w

Tilskudd til miljøtiltak

For å stimulere tiltak som kan bedre miljøtilstanden i Norge har Miljøvernmyndighetene laget en rekke tilskuddsordninger rettet mot kommunene, private virksomheter, foreninger og privatpersoner. Miljøverndepartementet har sendt ut rundskriv for å orientere om de tilskuddsordninger som departementet kan tilby i 2013.
2012-12-10