Illustrasjon

Kloakk i Bæla og Åretta

Flommen i forrige uke førte til brudd på to avløpsledninger i Åretta og Bæla.
I Bæla er utslippet stoppet med provisorier. I Åretta er bruddet permanent reparert.