Kloreringen settes i gang fordi det har vært noe aktivitet på ledningsnettet og rutinen er slik at man da iverksetter klorering. Dette er et rent forebyggende tiltak og det er helt trygt å drikke vannet.