Dersom det oppstår misfarget vann, tapp kaldt vann til det klarner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt vakttelefon  41 56 54 40 eller 975 01 575.