Kom deg ut-dagen er Norges største turdag. Denne markeres 130 steder over hele landet, og i Lillehammer er arrangementet lagt til Kleivbakken.

I fjor var det rekordoppmøte, med rundt 250 deltakere.

Gleden ved å være på tur
Målet med Kom deg ut-dagen er å introdusere friluftsliv for enda flere, og Turistforeningen samarbeider i år med Lillehammer kommune for å nå flere og få flere familier til å oppleve gleden ved å være ute på tur. Kom deg ut-dagen i år er derfor lagt sentrumsnært, både for å gjøre det enkelt for småbarnsfamilier, men også for å få med familier som ikke er så turvante. Som ekspertene sier: Friluftsliv trenger ikke være komplisert. De viktigste turene er de man kan gå hjemmefra.

DNT Kleivbakken. Foto: Bernt Andreassen_300x206.jpg

Foto: Bernt Andreassen

Vi oppfordrer folk til å ta med akebrett, kjelker og ski – og komme seg ut! Det blir aktiviteter som natursti for hele familien, hinderløype, kuleløype og leking i snøen med Barnas Turlags maskot, Turboreven. Han bor ikke fast på Lillehammer og er et sjeldent dyr å se på våre trakter. Det blir varm saft og deltakerpremie til alle barn.

DNT Turboreven_300x201.jpg

La bilen stå
Barnas Turlag ønsker også å oppfordre til miljøvennlig friluftsliv. Vi videreformidler oppfordringen og synes derfor det er flott om alle som har anledning til det, lar bilen stå hjemme og heller går til fots eller på ski til Kleivbakken.

Riktig god tur!