Kommunale avgifter og gebyrer

Nyheter og kunngjøringer – Kommunale avgifter og gebyrer ikon

Veiledning byggesak

Dersom du har behov for veiledning i forbindelse med søknadsprosessen, er byggesak tilgjengelige for besøk og telefoner mandag til fredag, 11.30-14.30.
2011-06-01

Eiendomsskatt beregning

Eiendomsskatt reguleres av «Lov om eigedomsskatt til kommunane» fra 1975. http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29

I følge eiendomsskatteloven er det kommunestyret som fastsetter hvilke satser og regler som skal benyttes ved utskriving av eiendomsskatt.

2011-08-17

Arealmåling

For å sikre at arealmåling blir korrekt, kan du se i «Føringsinstruks for Matrikkelen» fra Kartverket.

2011-08-17

Avløpsbehandling

2011-04-02

Vannforsyning

2011-04-02