De kommunale barnehagene

FELLES VISJON FOR SEKTOR OPPVEKST -UTDANNING - KULTUR:

God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring!

VERDIER VI BYGGER VÅRT ARBEIDE PÅ:

PROFESJONALITET - ANSVARLIGHET - RESPEKT

Kommunale barnehager