Illustrasjon

Retningslinjer for salg og skjenking

Endelige retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 2012 - 2016 ble 23.02. vedtatt av kommunestyret, med tillegg vedtatt 29.03.12.

2012-04-02
Illustrasjon

Serveringsbevilling

Den som ønsker å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen, jfr. serveringsloven § 3. Loven gjelder etablering og drift av alle serveringssteder der det foregår servering av mat og/eller drikke.
2011-04-02
Illustrasjon

Salgs- og skjenkebevilling

Skal du drive detaljhandel, drive hotell, restaurant eller skjenkested og ønsker å selge eller servere alkoholl må du søke om bevilling fra den kommunen virksomheten ligger i.
2011-04-02