Lillehammer kommune

Innspill til helseoversikten

Her har de kommunale sektorene kommet med innspill til helseoversikten fra deres områder. Tverrsektorielt folkehelseforum har bearbeidet innspillene og utarbeidet et oversiktsdokument for Lillehammer.