Du må ha den nødvendige faglige oversikt til å kunne gjøre langsiktige vurderinger av tjenesteleveransen, forstå brukerperspektivet, være analytisk og ha god økonomiforståelse. Du skal lede hele organisasjonen frem til et nytt og innovativt nivå av tjenesteproduksjon innen helse og velferd i Lillehammer kommune.

Les mer

Se video