Samarbeid er nøkkelen

Neste frist 6. oktober

Søknader til næringsfondet

Fra Lillehammer kommune sitt næringsfond ytes det hvert år tilskudd på tilsammen omtrent 450 000 kroner. Neste søknadsfrist er 6. oktober, og søknadene blir behandlet i Formannskapet 24. oktober.
2017-09-15
skritt

Tilskudd med søknadsfrist 7.januar

Nettløsninger som supplement

Netthandel, både fra andre steder i landet og fra utlandet, oppfattes som en stor trussel for de fysiske butikkene i Lillehammer. Samtidig er netthandelen umulig å stoppe, og det er derfor viktig at også de fysiske butikkene tilpasser seg handelstrendene best mulig. Som en forsøksprosjekt, lyser Lillehammer kommune ut to tilskudd på inntil 25 000 kroner til fysiske butikker som ønsker å bruke nettløsninger som supplement til sin ordinære virksomhet.

2013-12-04
hunderfossen

Næringsfond

Lillehammer kommuner forvalter et kommunalt næringsfond/kraftfond. Til fondet er det laget egne vedtekter. Disse er laget med utgangspunkt i forskriftene for kraftfond og er i samsvar med Norges internasjonale avtaler for slik støtte. Hovedfristene for å søke næringsfondet er 1.mars og 1.oktober.

2013-04-02

Ny næringssjef på plass

1.august ble Eirik Haagensen ansatt i Lillehammer kommune som næringssjef og samfunnsutvikler. Sentralt i jobben blir å ha ansvaret for kommunens arbeid med næringsutvikling.

2012-04-24