Planen består av 2 hoveddeler; del I): selve kommunedelplanen med handlingsprogram og del II) som er en kunnskaps- og faktadel. Begge dokumentene ligger i menyen til høyre.

Kunnskaps og faktadelen er også grunnlaget for Miljøstatus Lillehammer