Foto: Ole Jakob Reichelt

Arbeid med kommunedelplan for

E6 Vingrom - Ensby

Kommunedelplanen for firefelts E6 Vingrom - Ensby skal legges ut på høring/offentlig ettersyn august 2017.
2014-06-02
Ny byplangrense

Kommunedelplan for det sentrale byområdet (Byplanen)

Varsel om ny planavgrensning

Kommunen er i gang med revisjon av kommunedelplan for det sentrale byområdet (Byplanen). Gjeldende byplan er fra 2006. Plangrensa er noe endret i forhold til byplanen fra 2006. Nye områder som inkluderes i byplanen er deler av Sannom, Strandsonen, Vingnes, Hage og Stampesletta. Måsåhaugen og Fagstad er nå utenfor planens avgrensning.
2017-03-06
Vingnesvika foto: Anne Marit Eide

Tematisk kommunedelplan

Kommunedelplan for Miljø 2016-2025

10. desember vedtok kommunestyret ny Kommunedelplan for Miljø med hovedtema klima og energi 2016-2025 (Miljøplanen 2016-2025)
2016-02-08
Byplanen

Byplanen

Byplan for Lillehammer - kommunedelplan for det sentrale byområdet, ble vedtatt i 2006. Planen ligger ikke i kommunens kartløsning. Planens dokumenter finnes i listen til høyre.

2011-07-22