Kommunen har siden begynnelsen av november bistått produksjonsselskapet Rubicon i planleggingen. Det viktigste har vært å hjelpe Rubicon med kontaktpersoner som kan hjelpe med ulike utfordringer. Og utfordringene og ønskene knyttet til en slik innspilling er mange, blant annet er det behov for å stenge av veier, tilgang til bygninger som skal brukes i innspillingen og at julegata i sentrum må henge noen uker ekstra.

Under selve innspillingen vil kommunens viktigste rolle være å sørge for at trafikkavviklingen tilpasses behovene til serien. Dette betyr naturlig nok en avveining mellom hensynet til innspillingen og trafikanter. Kommunen bidrar også på andre måter, men for mange detaljer om dette vil røpe for mye av handlingen.

Et entusiastisk Formannskap behandlet tirsdag 22.januar en sak der det ble foreslått at kommunen skal yte vederlagsfrie tjenester til en verdi av inntil 75 000 i forbindelse med innspillingen. Flere av representantene fra Formannskapet kunne fortelle historier fra rundt omkring i verden der serien hadde gjort Lillehammer kjent, og politikerne mente det var naturlig at kommunen også bidro til at serien ble best mulig og med flest mulig flotte bilder fra Lillehammer.