Ras i Hovslivegen

Kommunen i kriseberedskap

Lillehammer kommune valgte onsdag 22. mai å sette kriseledelse på grunn av flommen. Vannstanden øker fremdeles, og E6 ved Vingrom er nå stengt.
 

Har du opplysninger om skader på vassdrag, veg eller gangveg som følge av flom, vennligst ring vakttelefonen 911 73 743.
 

Her finnner du mer informasjon knyttet til flommen;

NVE Norges vassdrags og energidirektorat
GLB Glommens og Laagens brukseierforening

 

På gd.no finner du flere bilder og beskrivelser av situasjonen.