Har du opplysninger om skader på vassdrag, veg eller gangveg som følge av flom, vennligst ring vakttelefonen 911 73 743.
 

Her finnner du mer informasjon knyttet til flommen;

NVE Norges vassdrags og energidirektorat
GLB Glommens og Laagens brukseierforening

 

På gd.no finner du flere bilder og beskrivelser av situasjonen.