Illustrasjon

Kommuneøkonomien så langt i år

Her finner du Lillehammer kommunes økonomirapport for 1. tertial 2013. Rapporten gir en statusbeskrivelse av Lillehammer kommunes økonomiske situasjon pr. 30. april i år.

Tertialrapporten ble vedtatt i kommunestyret den 23. mai 2013.