Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen er lokal helsemyndighet og ivaretar følgende lovpålagte funksjoner i kommunen:

• Medisinsk faglig rådgiver.
• Miljørettet helsevern.
• Smittevern.
• Psykisk helsevern.

I tillegg har kommuneoverlegen administrativt ansvar for:

• Allmennleger med fastlegeavtale.
• Lillehammer interkommunale legevakt.

Arbeidsområder
• Lokal helse- og sykdomsovervåkning
• Miljørettet helsevern inkl. røykeloven
• Smittevern
• Helsemessig beredskap 
• Internkontroll og kvalitetsutvikling
• Psykisk helsevern
• Sosialmedisin
• Utviklingsarbeid og rådgivning
• Legemiddelhåndtering
• Forvaltning