Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel gjelder hele Lillehammer-samfunnet. Den handler om mennekser og menneskers liv, og sier noe om hvordan Lillehammer er - nå og i framtiden.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel 2011-2024

Kommuneplanens arealdel er under revisjon. For informasjon om revisjonsarbeidet, se her.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt den 21.06.12, og består av følgende dokumenter:

Kommunedelplan for det sentrale byområdet -