Vinterbilde av Lillehammer tatt fra Utsiktsbakken

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027

Lillehammer kommunestyre har 20.2.2014 vedtatt ny samfunnsdel til kommuneplanen. Her finner vi mål for viktige samfunnsområder og bærekraftig utvikling.

Planen inviterer til samarbeid om samfunnsutvikling, og legger opp til en økning i folketallet fra 27.000 til 32.000 innen 2027.

I 2027 skal kommunen ha bidratt til 30 % reduksjon av klimagasser, tatt sin del av ansvaret for å sikre høy nasjonal selvforsyning av mat, oppnådd at minst 90 % fullfører videregående utdanning og ha sysselsettingsutvikling minimum i takt med befolkningsutvikling.

Plandokumentet finner du her i to utgaver:
en du kan bla i
en i pdf
en med bare tekst (DOC) (PDF)

Under Se også til høyre finner du et dokument som viser kommunestyrets behandling 20. februar 2014.