Vinterbilde av Lillehammer tatt fra Utsiktsbakken

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027

Lillehammer kommunestyre har 20.2.2014 vedtatt ny samfunnsdel til kommuneplanen. Her finner vi mål for viktige samfunnsområder og bærekraftig utvikling.

Planen inviterer til samarbeid om samfunnsutvikling, og legger opp til en økning i folketallet fra 27.000 til 32.000 innen 2027.

I 2027 skal kommunen ha bidratt til 30 % reduksjon av klimagasser, tatt sin del av ansvaret for å sikre høy nasjonal selvforsyning av mat, oppnådd at minst 90 % fullfører videregående utdanning og ha sysselsettingsutvikling minimum i takt med befolkningsutvikling.
2014-03-14
Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 2011-2024

Kommuneplanens arealdel 2011-2024 ble vedtatt av kommunestyret den 21.06.12. Det er igangsatt arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel.
2011-12-08