Kommunereform

29. oktober 2015 bestemte kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer seg for å avslutte kommunereformprosessen og avlyse folkeavstemningen 10. januar 2016. De vedtok samtidig at arbeidet med intensjonsplanen skulle fullføres. Intensjonsplanen for en ny kommune ble lagt fram for kommunestyrene 26. november, men politikerne ble ikke bedt om å ta stilling til hvorvidt intensjonsplanen skulle gjennomføres – de fikk den kun til orientering.

 

Alt om den lokale kommunereformprosessen kan du lese på fellessiden for Gausdal, Ringebu og Øyer.