I tillegg til sakslista vil det også bli orientering om oppfølging av budsjett 2016.

Du kan som vanlig følge møtet via web-TV, hvis det er ønskelig.